Tweede Spoor

Friesland

 

 

 

 

 

Tweede spoor re-integratie: de volgende stap.

 

Wanneer het eerste ziektejaar nog geen structurele oplossing heeft gebracht of een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat er onvoldoende mogelijkheden zijn binnen het eerste spoor, is het tijd om het tweede spoor traject te starten. Het doel hiervan is om je te begeleiden naar een passende baan buiten de huidige organisatie.

Klikgesprek

Wij starten graag met een zogenaamd Klikgesprek. Dit is een vrijblijvend gesprek waarbij jouw keuze centraal staat. Wij zien vertrouwen en een goede klik als belangrijke basis voor het tweede spoor traject. We maken kennis met elkaar, geven je een goed beeld van het traject, verwachtingen en doelen zijn helder.

Na het klikgesprek is het aan jou om een keuze te maken. Na het klikgesprek kunnen we je ook een op maat offerte aanbieden.
Nadat je een keuze hebt gemaakt volgt de officiële aanmelding en kunnen we het tweede spoor traject opstarten. We plannen dan een afspraak met je in om een aantal zaken te bespreken. Hierna maken we een re-integratieplan dat door beide partijen wordt ondertekend. Het klikgesprek (en latere gesprekken) voeren we bij jou thuis, op het werk of elders. Natuurlijk is de medewerker ook welkom in Joure op ons kantoor

Welke stappen zetten we?

Oriëntatie op werk

Oriëntatietesten

Verbeteren sollicitatievaardigheden

Jobhunting

Nazorg na plaatsing

Scholing / Opleiding

Oriëntatie op werk

Direct na de start van het traject zullen we samen met jou een duidelijker beeld moeten krijgen van interesses, wensberoepen, mobiliteit en beperkingen (belastbaarheid). Dit beeld krijgen we door middel van coachingsgesprekken. Met het oog op de aan de orde zijnde beperkingen maken we, met toestemming, ook gebruik van de medische rapportages.

Voor alle partijen moet duidelijk zijn wat de grenzen zijn waarbinnen we kunnen opereren. De focus ligt hierbij op een nieuwe werkplek buiten de huidige organisatie. Van belang is dat jij samen met ons bepaalde keuzes gaat maken waar je volledig achter staat. Wij laten de je alternatieven zien om keuzes gemakkelijker te maken. We besteden tijdens deze periode ook aandacht het opheffen van eventuele weerstanden en “rouwverwerking” in verband met het niet meer uit kunnen voeren van je huidige werk.

Een onderdeel is het zoeken naar alternatieve beroepsrichtingen en functies. Dit doen door wij door middel van individuele coachingsgesprekken, gecombineerd met testen.
Het resultaat van oriëntatie op werk is dat je meer zicht krijgt op de functies, beroepsrichtingen en organisaties die bij hem/haar passen. Deze inzichten vertalen wij naar de kansen op de arbeidsmarkt, want alternatieven bedenken zonder kansen heeft in onze ogen weinig zin.

 

Orientatietesten

Onze testen zijn laagdrempeling en door iedereen goed te maken. Indien nodig kunnen wij hierbij ondersteunen. De testen kunnen thuis vanachter je PC gemaakt worden. Wij bespreken de testen goed met je voor zodat je goed op de hoogte bent van de inhoud van de testen.

Onze beroepentest bestaan uit de volgende testonderdelen. Wij testen:
• Interesses
• Capaciteiten
• Competenties
• Vaardigheden
• Werkwaarden

Deze testen bieden veel houvast en geven veel input aan de oriëntatie. De testresultaten vertalen wij met jou in kansen op de arbeidsmarkt. Alle testen worden afgesloten met een uitgebreid verslag en gedurende meerdere coachingsgesprekken met je besproken.

 

 

Verbeteren sollicitatievaardigheden

Onze ervaring is dat de meeste medewerkers die te maken krijgen met 2e spoor re-integratie weinig (recente) ervaring hebben met solliciteren. Wij zorgen er in drie tot vijf bijeenkomsten voor dat je weer helemaal up tot date bent op het gebied van solliciteren en presenteren. Het resultaat is dat je zicht hebt op sollicitatiekanalen, in het bezit bent van een goed CV, een goede sollicitatiebrief kan schrijven en een goed sollicitatiegesprek kan voeren. Netwerken en Sociale Media komen hierbij natuurlijk ook aan de orde. Vanzelfsprekend zullen wij gedurende de jobhuntperiode je  ook ondersteunen op het gebied van solliciteren. 

Jobhunting

Dit product zetten we in na de hierboven beschreven stappen.
De beroepen zoals deze vastgesteld zijn tijdens de oriëntatie dienen als uitgangspunt. De dienstverlening van Tweede Spoor Loket Friesland zal zich in onze ogen moeten toespitsen op het creëren van mogelijkheden op werk. Kort gezegd zal het er op neer komen dat we je gaan presenteren bij werkgevers. We proberen een persoonlijk gesprek te organiseren, zodat je jezelf vervolgens kan presenteren. We benutten hierbij ons netwerk van werkgevers. Hierbij richten we ons niet op één specifieke richting, branche en/of beroepsgroep. We zoeken de mogelijkheden het liefst zo breed mogelijk. Dit vergroot de kansen op uitstroom aanzienlijk. Het doel van de jobhhunting zal zijn reguliere uitstroom bij een nieuwe werkgever. 

Uitgangspunt bij de werkgeversbenadering is niet de kwantiteit van de te werven vacatures. Wij werven vacatures met de jou als uitgangspunt. Een werkgever wordt dus gericht benaderd met als doel het introduceren en plaatsen van jou op een reguliere arbeidsplaats.

Nazorg na plaatsing

Onze ervaring leert dat een plaatsing realiseren één ding is, maar dat het bieden van begeleiding na de plaatsing even belangrijk is. Wij bieden dan ook gedurende het werk begeleiding aan jou en de nieuwe werkgever (de duur van begeleiding op de werkplek is afhankelijk van de individuele situatie). Het doel is om vroegtijdige uitval te voorkomen.

 

Scholing / opleiding

Indien tijdens het re-integratietraject blijkt dat het volgen van scholing en of training wenselijk is dan zullen wij dit in een seperaat plan voorstellen aan de werkgever. Daarbij ontvangt de werkgever een overzicht van de scholingskosten.

Vraag vrijblijvend een klikgesprek aan.

Als onze aanpak jou aanspreekt en je bewust kiest voor een kleine organisatie, nodig ons dan uit voor een kennismakingsgesprek.
We vertellen je vrijblijvend wat wij jou kunnen bieden.