Jobhunting

 

 

 

 

Jobhunting

De beroepen zoals deze vastgesteld zijn tijdens de oriëntatie dienen als uitgangspunt. De dienstverlening van Tweede Spoor Loket Friesland zal zich in onze ogen moeten toespitsen op het creëren van mogelijkheden op werk. Kort gezegd zal het er op neer komen dat we je gaan presenteren bij werkgevers. We proberen een persoonlijk gesprek te organiseren, zodat je jezelf vervolgens kan presenteren. We benutten hierbij ons netwerk van werkgevers. Hierbij richten we ons niet op één specifieke richting, branche en/of beroepsgroep. We zoeken de mogelijkheden het liefst zo breed mogelijk. Dit vergroot de kansen op uitstroom aanzienlijk. Het doel van de jobhhunting zal zijn reguliere uitstroom bij een nieuwe werkgever. 

Uitgangspunt bij de werkgeversbenadering is niet de kwantiteit van de te werven vacatures. Wij werven vacatures met de jou als uitgangspunt. Een werkgever wordt dus gericht benaderd met als doel het introduceren en plaatsen van jou op een reguliere arbeidsplaats.

 

Vraag vrijblijvend een klikgesprek aan.

Als onze aanpak jou aanspreekt en je bewust kiest voor een kleine organisatie, nodig ons dan uit voor een kennismakingsgesprek.
We vertellen je vrijblijvend wat wij jou kunnen bieden.