Jobhunting

Tweede Spoor Friesland

 

 

 

 

Jobhunting

De beroepen zoals deze vastgesteld zijn tijdens de oriëntatie dienen als uitgangspunt. De dienstverlening van Tweede Spoor Loket Friesland zal zich in onze ogen moeten toespitsen op het creëren van mogelijkheden op werk voor de medewerker. Kort gezegd zal het er op neer komen dat we hem/haar gaan presenteren bij werkgevers. We proberen een persoonlijk gesprek te organiseren, zodat hij/zij zichzelf vervolgens kan presenteren. We benutten hierbij ons netwerk van werkgevers. Hierbij richten we ons niet op één specifieke richting, branche en/of beroepsgroep. We zoeken de mogelijkheden het liefst zo breed mogelijk. Dit vergroot de kansen op uitstroom aanzienlijk. Het doel van de jobhhunting zal zijn reguliere uitstroom bij een nieuwe werkgever.

Uitgangspunt bij de werkgeversbenadering  is niet de kwantiteit van de te werven vacatures. Onze ervaring is dat het werven van vacatures relatief gemakkelijk te realiseren is. Een groot deel zal dan echter niet geschikt zijn voor de medewerker die geplaatst moet worden. Wij werven vacatures met de medewerker als uitgangspunt. Een werkgever wordt dus gericht benaderd met als doel het introduceren en plaatsen van de medewerker op een reguliere arbeidsplaats.

Vraag vrijblijvend een prijsopgave aan
Neem contact op

Wilt u graag een kennismakingsgesprek inplannen? Of heeft u andere vragen?